Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

En dag i udskolingen

Hver morgen starter klokken 8:10 i udskolingen, hvor man finder sin plads i egen klassen.

Én gang om ugen samles hele udskolingen til morgensamling. Morgensamling består ofte af praktiske informationer om den kommende uge og dens begivenheder samt humoristisk indslag
fra en klasse.

I udskolingen bærer undervisningen præg af fokus på det faglige og slutmålet som er eksamen i 9. klasse. Lærerne sørger for fagligt indhold, undervisningsdifferentiering og rammer, hvor alle får mulighed for at præstere deres bedste.

I udskolingen kommer eleverne til at møde mange nye spændende fag: Fysik/Kemi (7.-9. klasse), Samfundsfag (8.-9. klasse),Fysikundervisning
Valgfag (7.-9. klasse).

I udskolingen har eleverne et praktisk-musisk valgfag som afsluttes med en eksamen i 8. klasse. 

I udskolingen får eleverne først karakter fra 8. årgang, hvor de også skal vurderes i forhold til uddannelsesparathed (UPV).

 

Pauser/frikvarter

Vi har 3 faste pauser i løbet af dagen; 10-pausen (25 min), 12-pausen (35 min) og 13-pausen (10 min). 

I 10- og 12-pausen skal eleverne sørge for at få noget at spise fra sin madpakke, men de kan også købe lette måltider i vores automater eller hente bestilt mad i 12-pausen. I pauserne kan man  hygge sig i klasserne, i skolegården eller på gangen, hvor man bl.a. kan spille bordtennis eller bordfodbold.

I 13-pausen har hver enkelt klasse bevægelsescoach, hvor 3 uddannede elever står for forskellige sjove bevægelsesaktiviteter. 

Bevægelsescoach aktivitet

Traditioner i udskolingen

På Karensmindeskolen har vi mange hyggelige traditioner. Blandt de faste i udskolingen kan nævnes: 

Projektuge: På de 3 årgange vil der i løbet af skoleåret, være en projektuge afsat til undren, undersøgelse og fordybelse. På de 3 årgange vil der være fokus på forskellige elementer af det at arbejde selvstændigt med en større opgave.

7. årgang - hvordan laver man et godt produkt?
8. årgang - hvordan kommer jeg i dybden med mit emne, og hvordan fremlægger jeg det?
9. årgang - det afsluttende projekt som kan blive en del af karakterbladet.
Projektugerne afsluttes altid med en form for fremlæggelse, hvor eleverne præsenterer deres arbejde for deres klassekammerater. 

Brobygning og praktik: I 8. og 9. klasse skal eleverne begynde at tage stilling til spørgsmålet; hvad vil jeg gerne efter 9. klasse?
Sammen med lærere og UU-vejleder, kommer eleverne til at prøve forskellige ungdomsuddannelser, besøge virksomheder og selv prøve at komme ud i et rigtigt arbejde. 

 

SciencedagAnderledes Dage: Ligesom resten af skolen har udskolingen også Anderledes Dage. Nogle af dem er fælles med hele skolen (Sciencedag, Motionsdag, Venskabsdag, Juleafslutning osv.) Andre er kun forbeholdt udskolingen. Hvad de anderledes dage bruges til er forskelligt. Nogle bruges som fagdage, hvor man virkelig kan komme i dybden med et emne, gribe det an på en anderledes måde eller måske lave et særligt produkt til emnet. Andre dage bruges til at komme ud af huset. 

Anderledes Dage kan også bruges til at sætte fokus på trivsel og det sociale liv i klasserne og årgangene. 

Lejrskole: I udskolingen har vi i 9. klasse tradition for en lejrskole. Turen går ofte til København, hvor eleverne besøger forskellige kulturinstitutioner og seværdigheder. Der vil være 2 overnatninger og dagene er ofte tæt pakkede, men der er også tid til at eleverne kan opleve hovedstaden på egen hånd.

På 7. årgang er der afsat tid til teambuilding og ryste-sammen-ture, hvor klasserne kommer ud af huset. Dette giver de nye klasser mulighed for at lære hinanden at kende i lidt mere frie og rummelig omgivelser. Christiansborg

 

 

Teamsamarbejde

I udskolingen har vi, ligesom i de andre afdelinger, et tæt teamsamarbejde omkring klasser og årgange. De enkelte teams mødes jævnligt for at drøfte fælles beslutninger på årgangen og eventuelt planlægge forløb i fagene og til de Anderledes Dage.

 

Elevråd

Elevrådet er et relativt nyt initiativ i udskolingen, som allerede er yderst velfungerende. Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse og en kontaktlærer, som mødes ca. hver 2. måned. Nogle gange holdes mødet sammen med mellemtrinnets elevråd. Elevrådet har bl.a. været med til at arrangere Clean day, skabe strukturen for morgensamling, indkøb af spil og ønsker i forhold til indretning. 

 

Nye klasser

I udskolingen har vi i forbindelse med overgangen fra 6. til 7. klasse. Der afholdes overleveringsmøder mellem de gamle og nye klasselærere.

Når eleverne kommer op i 7. klasse bliver klasserne blandet, da det kan være med til at bryde gamle vaner - både gode som dårlige. Derudover modtager vi elever fra Øster Hornum, som også skal have mulighed for komme ind i en helt ny klasse. Der er et godt samarbejde mellem Karensmindeskolen og Øster Hornum Skole som er med til at sikre en god overlevering både fagligt og socialt.