Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordblindhed / Dysleksi

Om ordblindhed Ordblindhed

På Karensmindeskolen har vi fokus på ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Der kan være flere grunde til, at et barn ikke følger den normale læseudvikling og det er vigtigt at finde årsagen til problemet. Det kan skyldes svag hukommelse, dårligt syn, dårligt ordforråd, manglende træning, ordblindhed eller en kombination af vanskelighederne.

I indskolingen anvendes materialet Alkalær, da det bygger på en læseprogression (læsetrappen), startende med det helt lydrette og gradvist til det mere komplicerede, og det foregår i elevens eget tempo. Derved kan elevernes udvikling følges, og det bliver tydeligt, hvilke elever der har udfordringer.

Forud for at en elev får sin ordblindediagnose, er gået tid med screening, observationer, bekymringsmøder, ekstra indsats og til sidst testning. Vi bruger primært undervisningsministeriets ordblindetest.

 Ordblindhed er en funktionsnedsættelse, som betyder, at man har svært ved at koble lyde og bogstaver. Ordblindhed er medfødt og kan vise sig i mange grader. Der er derfor ikke to ordblinde, der oplever deres handicap ens. 

Dog er der fællestræk. Der vil, for de flestes vedkommende, være tale om dårlige stavefærdigheder og langsom læsehastighed. Et andet fællestræk er, at mange ordblinde har fået skår i selvværdet. De har oplevet nederlag, at blive misforstået, at føle sig dum og nogle har helt mistet lysten til at gå i skole.

 

Vi kan ikke kurere ordblindhed, men vi kan give nogle værktøjer og strategier, så eleven kan kompenseres for det, der er svært. I praksis vil det sige, at eleven skal vænnes til at bruge nogle digitale hjælpemidler på computer eller forskellige apps på deres telefon.

Det er især på mellemtrinnet, at eleverne skal blive fortrolige med at bruge hjælpemidler, så de oplever, at de kan det samme som deres jævnaldrende.

Det er vigtigt for os, at få nedbrudt tabuet om ordblindhed og det skal ikke være forbundet med skam, at man er ordblind. Ligeledes er det vigtigt at alle aktører omkring en ordblind (forældre og lærere) har den nødvendige viden til at kunne støtte den ordblinde. 

appwriteragenterne

På skolerne i Rebild Kommune har vi startet konceptet “appwriter-agenterne”. På Karensmindeskolen er det en gruppe elever fra udskolingen, der har til opgave at støtte de ordblinde på mellemtrinnet. Det kan være via et oplæg om ordblindhed for en hel klasse eller det kan være i mindre grupper med særlig fokus på brug af hjælpemidler. Det har vist sig at virke godt, når ordblinde elever hjælper andre ordblinde. De ordblinde er “eksperter” og har en anden forståelse for problemet.

Appwriteragenterne uddannes ved at mødes 1-2 gange om året på tværs af skolerne. Her kan de erfaringsudveksle og få ny inspiration fra oplægsholdere til at udfylde deres særlige rolle.

Der er i samfundet 5-7 % ordblinde, hvilket svarer til, at der sidder 1-2 i hver klasse.

Ordblindhed