MENU
Aula_close Layer 1

IT i undervisningen

Udstyr: IT

På Karensmindeskolen får alle elever en Chromebook stillet til rådighed i starten af 4. klasse. Det vil altså sige, at mellemtrinnet og udskoling har deres egen Chromebook på skolen, som de også har mulighed for at tage med hjem, hvorfor undervisningen i højere grad vil bære præg af digital stof og brug af portaler fra 4. klasse og op. 

Selvom eleverne i indskolingen ikke har deres egen Chromebook, så kan de i timerne tilgå vores digitale læremidler via iPads og Chromebooks, som kan bookes til timerne. 

 

Digital dannelse: 

Digital dannelse er et tilbagevendende emne på alle årgange. Hvert år arbejdes der med et nyt og aktuelt emne, således at emner er tilpasset elevernes alder og adfærd på nettet. Skolen har abonnement på  digitaldannelse.org og vi følger og inspireres herigennem - bl.a. under emner som: “Hvem skriver du med?”, “Digitale fodspor” og “God stil på nettet”.

IT  Ultra:bit: og anden kodning

4. årgang har af flere omgange været tilmeldt DR’s projekt Ultra:bit, hvor man arbejder med kodning af micro:bits (minicomputere). Mulighederne med Micro:bits er næsten uendelige - de kan bruges til alt lige fra en tabeltræner, kompas, lysregulering til et digitalt kalenderlys.

Foruden Mico:bits har skolen også et antal Ozobots og Cubelets. 

Flere af vores årgange deltager årligt i Hour of Code og koder via programmet Scratch og
Scratch jr. 

 

Læringsplatforme og -portaler:

I Rebild Kommune bruger vi læringsplatformen Meebook. Her udarbejder lærerne årsplaner og kommunikerer lektier ud via ugeplanen. 

Karensmindeskolen har Gyldendals portaler som vores primære læringsportaler, dog har også vi tilkøbt en række andre for at kunne skabe et godt og varieret læringsmiljø for vores elever. 

IT