Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Traditioner

Karensmindeskolen er en skole med mange gode traditioner. Vores traditioner er vigtige i forhold til at vi opretholder og styrker vores vigtige fællesskaber. 

Eleverne på Karensmindeskolen holder meget af traditioner. De oplever, det er positivt, når der er tilbagevendende oplevelser, som de kan snakke sammen om. F.eks. “Hvordan oplevede du det, da du på 3. årgang lavede minimusical?”. Traditioner giver også eleverne noget at se frem til. “Når jeg kommer i 6. klasse, håber jeg, vi også skal lave restaurant for 3. klasse”.


Anderledes skoledage

I løbet af skoleåret, har Karensmindeskolen nogle såkaldte “anderledes skoledage”, hvor vi ikke følger skoleskemaet. Indholdet af disse dage varierer meget. Der er fagdage, hvor den enkelte klasse fordyber sig i et specifikt fag eller fagområde. Der er dage med aktiviteter ud af huset som museumsbesøg, virksomhedsbesøg, opgaver/oplevelser i naturen, og endelig er der dage med projektarbejde, sciencedag og meget mere.

Vi har to anderledes skoledage, der afvikles som “Venskabsdage”, hvor elever løser opgaver i hold på tværs af aldersgrupper. 

Venskaber


Musik på Karensmindeskolen.

Der er flere traditioner på Karensmindeskolen hvor musik indgår, da vi prioriterer, at vores elever møder musikkens mange ansigter gennem deres skolegang.

Der er hvert år varierende koncerter som præsenteres for udvalgte årgange.

Vi samles altid med elever på skolen for at deltage i  “Syng dansk dagen”.

I indskolingen er der tradition for at 0.-2. årgang øver og opfører en minimusical, hvor alle elever er aktive med sang og optræden.

På 6. årg. er der igen musical, hvor eleverne er på scenen enten som en del af orkestret eller som optrædende skuespillere og sangere. Begge musicals opføres for skolens elever men også for indbudte gæster udefra som f.eks. familiemedlemmer.

Og så er der vores Luciaoptog.Lucia

Hvert år omkring den 13. december oplever vi en meget stemningsfuld morgen, når vores 4. årgang
går i Luciaoptog gennem hele skole. Forud for dagen har eleverne og lærere øvet sig, så alle kan bidrage med sang og koordineret optog for resten af skolens elever samt mange fremmødte forældre. Under optoget er alle lys slukkede og elever, forældre og personale samler sig på gangene, for at lytte til sangen, der flyder igennem hele skolen.

Senere samme dag, går eleverne luciaoptog på ældrecenteret Mastruplund, hvor de også synger
andre julesange sammen med beboerne.


Juletraditioner

Karensmindeskolens elever pynter hvert år på klippe-klistredagen skolen op til julemåneden. En dejlig tradition som er med til
at skabe julestemning på skolen. Men der er andre skønne traditioner i december måned.

En af de første er når hele vores 3. årgang opfører krybbespil med sang og optræden. Et så stort børnekor, der synger julesange, kan virkelig prikke til julestemningen.

En af de nyere juletraditioner er “Inspektør Banko” for mellemtrin og udskoling. Hver enkelt klasse laver egne bankoplader, og præcis på klokkeslet sidder alle klar i klasserne. Inspektøren (i daglig tale skolelederen) råber et nummer op, en fra personalet råber det videre, flere råber det endnu længere ud på gangene og endelig helt ud til klasserne. Når en plade er fuld, skal eleven hurtigt løbe op til kontoret for at få den tjekket. Gevinsten er “noget godt” til klassen inden juleferien.

Som afslutning på julemåneden er der årgangsopdelte julegudstjenester for hele skolen.


Andre traditioner

Vi har på Karensmindeskolen tradition for at 0.-4. årgang ser skoleforestillingen i Aalborg Teater. Fremadrettet er det hvert andet år.

Hvert andet år afvikler vi en skolefest. Der er stor forskel på rammerne herfor fra gang til gang. Med i en længere periode har vi haft samlet fest for alle elever og forældre. En herlig oplevelse at være en del af så stor en fest.

Vi tilrettelægger hvert år motionsdag fredag før efterårsferien, TRIMdag. Vi udnytter, at vores skole har adgang til naturskønne områder, så eleverne løber, cykler eller står på rulleskøjter i områder rundt om skolen. Dagen afsluttes med hyldest af lever.

Og så markerer vi som alle andre overbygningsskoler den sidste skoledag for 9. årgang Dagen er præget af manges års gode traditioner for hygge og underholdning. 

Læs i øvrigt mere om traditioner under "Vores afdelinger"