Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

En dag på mellemtrinnet

MelemtrinDe fleste dage starter eleverne deres dag med faglektioner kl. 8.10. 

Torsdag morgen starter vi dog med en fællessamling hvor der bl.a. bliver givet fælles beskeder. Derudover bliver der sunget en sang, en lærer holder et oplæg eller hvad man lige har i ærmet.
Det er vigtigt for os, at vores elever mødes og mærker at de er en del af et større fællesskab. 

Timerne foregår i klasserne eller i vores faglokaler. Timerne på mellemtrinnet bærer præg af en undervisning, der har et højt fagligt niveau, undervisningsdifferentiering og lærere, der skaber gode rammer for timerne.

Der er fokus på at variere undervisningen, hvordan der arbejdes, gøre undervisningen relevant og inddrage forskellige læringsstile undervejs.

På mellemtrinnet vil eleverne stifte bekendtskab med en række nye fag: Svømning (4. klasse), Tysk (fra 5. klasse) og Madkundskab (5. og 6. klasse)

På mellemtrinnet er der stor fokus på praktisk-musiske fag; Billedkunst, Musik, Håndværk og Design og Madkundskab. Vi har gode faglokaler til disse fag og derudover en ny værkstedsgård med udekøkken, højbede og plads til andre aktiviteter. 

Fire dage om ugen har eleverne fri kl. 13.55, mens de en dag om ugen (mandag, tirsdag eller onsdag) har fri 14.45. 6. klasse har hver anden uge 2 dage til 14.45. 

 

Pauser/frikvarter:
Vi har 3 faste pauser i løbet af dagen; 10-pausen (25 min), 12-pausen (35 min) og 13-pausen (10 min). 

Pause

I 10- og 12-pausen skal eleverne sørge for at få noget at spise fra sin madpakke, de kan købe yoghurt og drikkevarer i vores automater eller hente bestilt mad i 12-pausen.
 

Hver dag skal man i pauserne ud og have frisk luft. Desværre er der ikke plads til alle i vores skolegård og derfor er der nogle gange indefrikvarter, men alle klasser kommer ud
mindst en gang om dagen og nogle gange to.
I løbet af foråret går vi over på sportspladsen bag Arena Himmerland i stedet for indefrikvarter. Her er der masser af plads til at spille rundbold, fodbold, danse, bygge huler, sjippe osv.

 


Traditioner på mellemtrinnet

På Karensmindeskolen har vi mange hyggelige traditioner. Blandt de faste på mellemtrinnet kan nævnes: 

Lucia:
Det er fast tradition, at hele 4. årgang går Lucia på skolen og på Mastruphøj (plejehjemmet). Der bruges timer på at forberede optoget ved bl.a. at øve sang og gang, finde opstilling, finde tøj der passer, lave lysholdere og øve op og ned ad gangen.  

Musical:
På 6. årgang bruges musiklektioner til opsætning af Musical. Man starter med at øve fra januar og i løbet af april løber det store show af stablen. Inden da har alle elever brugt de 2 foregående uger udelukkende på musical. Der er blevet øvet replikker og sange af både skuespillere og orkester, lavet danse, kostumer, rekvisitter, stemningsvideo og meget mere. Alle elever er en del af musicalen - også selvom man ikke står på scenen. Forældre, søskende og hele skolen inviteres til forestillingen, der spilles over to dage. Til generalprøven er områdets børnehaver inviteret.
Blandt opsatte musical kan nævnes; Jukebox, Klokkerne fra Notre Dame og Aladdin. 

Anderledes Dage:
Ligesom resten af skolen har mellemtrinnet også Anderledes Dage. Nogle af dem er fælles med hele skolen (Sciencedag, Motionsdag, Venskabsdag, Juleafslutning osv.) Andre er kun forbeholdt mellemtrinnet. Hvad de anderledes dage bruges til er forskelligt. Nogle bruges som fagdage, hvor man virkelig kan komme i dybden med et emne, gribe det an på en anderledes måde eller måske lave et særligt produkt til emnet. Andre dage bruges til at komme ud af huset. 

Anderledes Dage kan også bruges til at sætte fokus på trivsel og det sociale liv i klasserne, årgangene og på hele mellemtrinnet.  

Bag for en sag og restaurant:
Eleverne har Madkundskab i 5. og 6. klasse, og her er der tradition for at deltage i Bag for en sag på 5. årgang og for et tværfagligt restaurant forløb mellem Madkundskab og Matematik på 6. årgang. 

Vores 5. årgang bruger hvert år nogle lektioner på at bage småkager, der efterfølgende sælges i et par frikvarterer. Pengene fra salget går via Bag for en sag  til udsatte børn i Danmark. Det betyder, at vi både støtter en god sag og, at vi kan forsøde et par frikvarterer med en lækker småkage.
Hvert år byder 6. årgang vores 3. årgang velkommen i deres restaurant. Inden dørene til restauranten åbnes, har eleverne knoklet for at lave en spændende menu på 2 retter, hvor de også skal holde styr på budgettet (og overholde det), lave målestokstegninger af bordopdækningen, lave invitationer, menukort og ikke mindst teste opskrifter. 6. årgang går op i det med liv og sjæl, og 3. årgang nyder godt af deres gæstfrihed og gode betjening. 

Mellemtrin

 

Nyrenoveret mellemtrinsgang:
I oktober 19 åbnede vi, efter 8 måneders renovering, op for et nyrenoveret og udvidet gangareal, morgensangs-torv og hele to nye musiklokaler. Det udvidede gangareal har skabt god plads til f.eks. gruppearbejde og diverse andre aktiviteter. Gangen er bl.a. indrettet med møbler som mellemtrinnets Håndværk og Design-hold selv har været med til at designe og producere. 

Snart påbegyndes også en tilbygning med N/T lokale på mellemtrinnet. 


Teamsamarbejde:
På mellemtrinnet har vi, ligesom i de andre afdelinger, er tæt teamsamarbejde omkring klasser og årgange. De enkelte teams mødes jævnligt for at drøfte fælles beslutninger på årgangen og eventuelt planlægge forløb i fagene og til de Anderledes Dage. 


Elevråd:
Elevrådet på mellemtrinnet består af 2 repræsentanter fra hver klasse og en kontaktlærer, som mødes ca. hver 2. måned.
Nogle gange holdes mødet sammen med udskolingens elevråd.
Elevrådet har bl.a. været med til at arrangere Clean day, pause-automaten, muligheden for at komme over på sportspladsen i frikvartererne.


Overlevering mellem afdelinger:
På mellemtrinnet har vi i forbindelse med overgangen fra 3. til 4. klasse og fra 6. til 7. klasse samarbejde med hhv. indskoling og udskoling. Der afholdes overleveringsmøder mellem de gamle og nye klasselærere og i det omfang det er muligt, kommer de nye lærere ned og hilser på/deltager i nogle timer. 

Samarbejde med Øster Hornum og Guldbæk:
I 7. klasse modtager Karensmindeskolen elever fra Øster Hornum og Guldbæk. For at skabe en god forbindelse mellem eleverne, begynder samarbejdet med de to skoler allerede på mellemtrinnet hvor de mødes til forskellige arrangementer. Især i 6. klasse op til klassedelingen. Her mødes de 3 skoler bl.a. til en turneringsdag, Karensmindeskolen cykler til Øster Hornum og besøger deres skole. Når klasserne er dannet inviteres Øster Hornum og Guldbæk til en dag med rundvisning på skolen og en idrætsdag i deres nye klasser.

 

Deltagelse i aktuelle tilbud:
For mellemtrinnet er det vigtigt at deltage i de aktuelle tilbud, der gives til skolen.

Det kan eksempelvis være Bibliotekernes konkurrence  Smart, parat, svar, hvor 6. årgang har deltaget i flere år. Vi har hvert år årgange afsted til Med skolen i biografen. Vores 6. årgang deltager i Projekt Edison og har opnået flotte resultater. Vi deltager også i kommunens idrætsstævner,  Forårsfestival på 4. årgang, Høvdingebold turnering på 5. årgang og Crosscountry på 6. årgang. For nylig har nogle klasser også deltaget i Kulturkaravanen fra Kunsten i Aalborg.