MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

En dag på mellemtrinnet

MelemtrinHver morgen starter i fællesskab, hvor mellemtrinnet samles fra kl. 08.00-8.15. 

Hver enkelt dag startes forskelligt:
Mandag: Der holdes oplæg om et aktuelt emne.
Tirsdag: Vi ser Ultra News sammen
Onsdag: Morgensang, hvor klasserne skiftes til at vælge en sang
Torsdag: Morgensang, hvor klasserne skiftes til at vælge en sang
Fredag: Vi går en tur omkring søen. 

Herefter går eleverne i klasserne for at have fagtimer. Timerne foregår i klasserne eller i vores faglokaler. Timerne på mellemtrinnet bærer præg af en undervisning, der har et højt fagligt niveau, undervisningsdifferentiering og lærere, der skaber nogle gode rammer for timerne.

Der er fokus på at variere, hvordan der arbejdes, gøre undervisningen relevant og inddrage forskellige læringsstile undervejs.

På mellemtrinnet vil eleverne stifte bekendtskab med en række nye fag: Håndværk og Design (4.- 6. klasse), Svømning (4. klasse), Tysk (fra 5. klasse) og Madkundskab (5. og 6. klasse)

På mellemtrinnet er der stor fokus på praktisk-musiske fag; Billedkunst, Musik, Håndværk og Design og Madkundskab. Vi har gode faglokaler til disse fag og derudover en helt ny værkstedsgård med udekøkken, højbede og plads til andre aktiviteter. 

Tre dage om ugen har eleverne fri kl. 13.55, mens de to dage om ugen (mandag, tirsdag eller onsdag) har fri 14.45

 

Pauser/frikvarter:
Vi har 3 faste pauser i løbet af dagen; 10-pausen (25 min), 12-pausen (35 min) og 13-pausen (10 min). 

Pause

I 10- og 12-pausen skal eleverne sørge for at få noget at spise fra sin madpakke, men de kan også vælge at gå i boden eller hente sin forudbestilte mad.

I pauserne skal alle klasser ud og have frisk luft. Klasserne er enten i vores dejlige skolegårde eller på sportspladsen bag Arena Himmerland, hvor der er masser af plads til at spille fodbold. rundbold, sjippe osv.

I 13-pausen har hver enkelt klasse på  5. og 6. årgang bevægelsescoach, hvor 3 uddannede elever står for forskellige sjove bevægelsesaktiviteter. 


Traditioner på mellemtrinnet

På Karensmindeskolen har vi mange hyggelige traditioner. Blandt de faste på mellemtrinnet kan nævnes: 

Lucia:
Det er fast tradition, at hele 4. årgang går Lucia på skolen og på Mastruphøj (plejehjemmet). Der bruges timer på at forberede optoget ved bl.a. at øve sang og gang, finde opstilling, finde tøj der passer, lave lysholdere og øve op og ned ad gangen.  

Musical:
På 6. årgang bruges musiklektioner til opsætning af Musical. Man starter med at øve fra januar og i løbet af april løber det store show af stablen. Inden da har alle elever brugt de 2 foregående uger udelukkende på musical. Der er blevet øvet replikker og sange af både skuespillere og orkester, lavet danse, kostumer, rekvisitter, stemningsvideo og meget mere. Alle elever er en del af musicalen - også selvom man ikke står på scenen. Forældre, søskende og hele skolen inviteres til forestillingen, der spilles over to dage. Til generalprøven er områdets børnehaver inviteret. Blandt opsatte musical kan nævnes; Jukebox, Klokkerne fra Notre Dame og Aladdin. 

Anderledes Dage:
Ligesom resten af skolen har mellemtrinnet også Anderledes Dage. Nogle af dem er fælles med hele skolen (Sciencedag, Motionsdag, Venskabsdag, Juleafslutning osv.) Andre er kun forbeholdt mellemtrinnet. Hvad de anderledes dage bruges til er forskelligt. Nogle bruges som fagdage, hvor man virkelig kan komme i dybden med et emne, gribe det an på en anderledes måde eller måske lave et særligt produkt til emnet. Andre dage bruges til at komme ud af huset. 

Anderledes Dage kan også bruges til at sætte fokus på trivsel og det sociale liv i klasserne, årgangene og på hele mellemtrinnet.  

Bag for en sag og restaurant:
Eleverne har Madkundskab i 5. og 6. klasse, og her er der tradition for at deltage i Bag for en sag på 5. årgang og for et tværfagligt restaurant forløb mellem Madkundskab og Matematik på 6. årgang. 

Vores 5. årgang bruger hvert år nogle lektioner på at bage småkager, der efterfølgende sælges i et par frikvarterer. Pengene fra salget går via Bag for en sag  til udsatte børn i Danmark. Det betyder, at vi både støtter en god sag og, at vi kan forsøde et par frikvarterer med en lækker småkage.
Hvert år byder 6. årgang vores 3. årgang velkommen i deres restaurant. Inden dørene til restauranten åbnes, har eleverne knoklet for at lave en spændende menu på 2 retter, hvor de også skal holde styr på budgettet (og overholde det), lave målestokstegninger af bordopdækningen, lave invitationer, menukort og ikke mindst teste opskrifter. 6. årgang går op i det med liv og sjæl, og 3. årgang nyder godt af deres gæstfrihed og gode betjening. 

Mellemtrin

 

Nyrenoveret mellemtrinsgang:
I oktober 19 åbnede vi, efter 8 måneders renovering, op for et nyrenoveret og udvidet gangareal, morgensangs-torv og hele to nye musiklokaler. Det udvidede gangareal har skabt god plads til f.eks. gruppearbejde og diverse andre aktiviteter. Gangen er bl.a. indrettet med møbler som mellemtrinnets Håndværk og Design-hold selv har været med til at designe og producere. 

Teamsamarbejde:
På mellemtrinnet har vi, ligesom i de andre afdelinger, er tæt teamsamarbejde omkring klasser og årgange. De enkelte teams mødes jævnligt for at drøfte fælles beslutninger på årgangen og eventuelt planlægge forløb i fagene og til de Anderledes Dage. 

Elevråd:
Elevrådet på er et relativt nyt initiativ på mellemtrinnet, som allerede er yderst velfungerende. Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse og en kontaktlærer, som mødes ca. hver 2. måned. Nogle gange holdes mødet sammen med udskolingens elevråd. Elevrådet har bl.a. været med til at arrangere Clean day, skabe strukturen for morgensang, muligheden for at komme over på sportspladsen i frikvartererne og har flere arrangementer i støbeskeen. 

Overlevering mellem afdelinger:
På mellemtrinnet har vi i forbindelse med overgangen fra 3. til 4. klasse og fra 6. til 7. klasse samarbejde med hhv. indskoling og udskoling. Der afholdes overleveringsmøder mellem de gamle og nye klasselærere og i det omfang det er muligt, kommer de nye lærere ned og hilser på/deltager i nogle timer. 

Deltagelse i aktuelle tilbud:
For mellemtrinnet er det vigtigt at deltage i de aktuelle tilbud, der gives til skolen.

Det kan eksempelvis være Bibliotekernes konkurrence  Smart, parat, svar, hvor 6. årgang har deltaget i flere år. Vi har hvert år årgange afsted til Med skolen i biografen. Vores 6. årgang deltager i Projekt Edison og har opnået flotte resultater. Vi deltager også i kommunens idrætsstævner,  Forårsfestival på 4. årgang, Høvdingebold turnering på 5. årgang og Crosscountry på 6. årgang. For nylig har nogle klasser også deltaget i Kulturkaravanen fra Kunsten i Aalborg.