Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

En dag i indskolingen

Børnene møder i egen klasse mellem kl. 08.00 og 08.10, hvor der er tilsyn af lærere eller pædagoger. Hvis der er brug for at møde tidligere ind på skolen end kl. 08.00 skal man tilmelde sig morgen SFO, hvor der åbnes allerede kl. 06.30.Morgensang

Klokken 8.10-8.30 er der fælles samling for indskolingen på torvet. Til morgensamlingen synger børn og voksne morgensang og fødselsdagssang, når nogen har fødselsdag. Engang imellem fortæller en voksen om et aktuelt emne eller der er højtlæsning.

Efter morgensamling går eleverne sammen med de voksne tilbage til eget klasselokale eller et faglokale.

Mandag, tirsdag og onsdag har alle elever i indskolingen fri kl. 13.55, mens de torsdag og fredag har fri kl. 13.00. 

Alle dage åbner SFO Søhulen umiddelbart i forlængelse af skoledagen ved at pædagogerne går ud i klasserne og sikrer, at alle børn bliver mødt og beskeder bliver delt. 


Undervisningen i indskolingen har fokus på den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling. Undervisningen differentieres, og der lægges vægt på gode rammer så skoledagen opleves varieret, relevant og med fokus på forskellige læringsrammer. 

 

Pauser/frikvarter:

Vi har tre faste pauser i løbet af dagen; 10-pausen (25 min.), 12-pausen (35 min.) og 13-pausen (10 min.)

Der er sat tid af inden 10-pausen til at børnene kan spise deres formiddagsmad, inden de skal ud til frikvarter. 

Inden 12-pausen er der også sat tid af sidst i timen plus ti minutter af frikvarteret til, at børnene stille og roligt kan spise deres madpakker. 

I løbet af en dobbeltlektion kan der være en kort pause (fløjtepause). 

Alle børn skal ud i alle pauser. 

Indskolingens arealer fordeler sig rundt om indskolingens bygninger. Her er klatrestativ, vandbane, små trampoliner, faldunderlag, sandkasser, gynger, svævebane, legeplads, boldbaner, legehuse, karruseller, kolbøttestænger og skøn natur at lege i. 

 

Traditioner i indskolingen

På Karensmindeskolen har vi mange hyggelige traditioner. Blandt de faste i indskolingen kan nævnes: Fastelavn

Krybbespil: Hvert år opfører 3. årgang et krybbespil. Årgangsteamet og klassernes musiklærere samarbejder om forløbet, hvor der i god tid øves replikker i dansktimerne og sange i musiktimerne. I starten af december inviteres børnehaverne, plejehjemmet samt bedsteforældre til en generalprøve og forestillingen opføres senere samme dag for søskende og forældre.

Fastelavn: 0.- 3. årgang 
Indskolingen fejrer fastelavn i samarbejde med Søhulen. I løbet af dagen er der forskellige aktiviteter, hvor man fx laver fastelavnsris, masker, lærer om hvorfor vi fejrer fastelavn, og så er der selvfølgelig tøndeslagning med kåring af kattekonge og dronning.

Minimusical: 0.-2. årgang.
Hvert andet år opfører 0.-2. klasse en minimusical. I løbet af 3-4 dage øves der sange og der indstuderes bevægelser og danse rundt om i klasserne. Det hele afsluttes med en gigantisk musical med næsten 200 deltagere, hvortil forældre og bedsteforældre inviteres.

Anderledes dage: Ligesom resten af skolen har indskolingen Anderledes dage, hvor det kendte skema er slettet for at give plads til andet indhold. Nogle af dem er fælles med hele skolen (Sciencedag, Motionsdag, Venskabsdag, Juleklippedag osv.) Andre er kun for  indskolingen. Indholdet af dagene skifter hen over et skoleår og fra år til år. Nogle er fagdage, hvor man kommer i dybden med et emne, griber det an på en anderledes måde eller måske laver et særligt produkt til emnet. Andre dage bruges til at komme mere ud af huset. 

Anderledes dage kan også have fokus på trivsel og det sociale liv i klasserne, årgangene og i hele indskolingen. 
 

Glade børn

Teamsamarbejde: 

I indskolingen har vi lærere og pædagoger et tæt teamsamarbejde omkring klasser og årgange. De enkelte klasse-/
årgangsteam mødes ugentligt for at drøfte pædagogiske tiltag,  træffe fælles beslutning for årgangen, planlægge forløb i fagene og til planlægning af de  anderledes dage.


Overlevering mellem afdelingerne:

Vi har ved overgangen fra 0. til 1. klasse et godt samarbejde mellem 0. årgangsteam og det kommende team omkring i 1. klasserne. 

På samme vis har vi i forbindelse med overgangen fra 3. til 4. klasse et samarbejde mellem 3. og 4. årgangsteamet. 
I det omfang, det er muligt, kommer nye lærere på besøg før sommerferien i henholdsvis 0. og 3. kl., så man har mødt eleverne inden ferien starter.