Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Biblioteksvenner

Biblioteksvenner

På Karensmindeskolen har vi årligt en periode i efteråret med læsevenner for 3. og 8. årgang. Denne ordning betyder, at eleverne fra de to årgange mødes parvis en gang om ugen i ca 5 uger på biblioteket. Her finder de i fællesskab en bog, som eleven fra 8. klasse læser et kapitel op af for eleven fra 3. klasse. Det skal være skønlitteratur. Herefter skal de i fællesskab finde svære ord, snakke referat, hvor det er eleven fra 3. der fortæller eleven fra 8. om bogen, og afslutningsvis udfylde læselogskema om bogen.

 

Biblioteksvenner Målet med projektet er:

at skabe læselyst

at bruge læsestrategier i praksis

at træne aktiv lytning, referat, nøgleord, ordkendskab for 3. kl.

at træne højtlæsning, nøgleord, ordkendskab, ansvar for 8. kl.

 


Efter 5 uger evalueres eleverne udbytte af disse møder, og måske mødes de igen et halvt år efter. Evalueringen har indtil nu altid været ALTID positiv. De yngste elever hygger sig, og de ældste elever oplever, at de bliver bedre til at læse - og så nyder de at være den "store".

Biblioteksvenner

Biblioteksvenner